POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 w PRZEWORSKU i w STALOWEJ WOLI

w 2017 roku

zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego

do skorzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY:

prawnej

psychologicznej

pokrywanie kosztów rehabilitacji

pomocy finansowej i materialnej

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej

oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo

może skorzystać z BEZPŁATNEJ POMOCY w naszych Ośrodkach.

 

Gdy potrzebujesz pomocy z powodu: 

 • przemocy w rodzinie

 • wypadku komunikacyjnego
 • nie alimentacji
 • zgwałcenia
 • inne przeciwko wolności seksualnej
 • uszkodzenia ciała
 • groźby karalnej
 • kradzieży
 • oszustwa
 • bójki lub pobicia
 • rozboju
 • stalkingu
 • uszkodzenia mienia
 • lub innego przestępstwa

                 przyjdź do Ośrodków Pomocy

 

 Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, iż  w 2017 r. realizuje pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach zadania współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli, w zakresie:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 • finansowanie kosztów wyjazdu:

 a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

 b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 Tutaj możesz pobrać WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we Wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu, i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych Ośrodków w celu uzyskania pomocy.

 Przed wizytą konieczny jest kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Harmonogram świadczenia pomocy:

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

w PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16, III piętro – pokój nr 32

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek. wtorek: 12.00-20.00
                                                                        środa, czwartek, piątek: 8.00-16.00
                                         sobota: 8.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 w STALOWEJ WOLI

ul. 1-sierpnia 26, I piętro

(ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych)

tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek, wtorek, piątek: 8.00-16.00
                                                środa, czwartek: 12.00-20.00
                            sobota: 8.00-13.00

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:

 

531 995 236

 


                                               Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. www.przeworskbezpieczny.pl

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

 


 

 

                                     

 

BEZPŁATNA POMOC

 

 DLA OSÓB

 

POKRZYWDZONYCH


 

PRZESTĘPSTWEM

 

 

ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM

 

  

 

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:

 

 

531 995 236

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości  w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia -
w zakresie:

 

-               organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

-               pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

-               pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

-               organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

-               finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

-               usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

-               finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

-               pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-               pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-               finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

-               finansowanie kosztów wyjazdu:

a)             osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b)             uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 

 POBIERZ WNIOSEK

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w OPdOPP w Przeworsku, Filiach, Punktach Mobilnych oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

 


HARMONOGRAM PRACY

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM                            W PRZEWORSKU

– świadczenia pomocy obowiązujące przez cały rok 2016 w:

 

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU - lokal Siedziby Głównej Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny,

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro, pokój nr 32, 33.

 

PRAWNIK: wtorek: 17.00-20.00, środa: 8.00-11.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00, 
PSYCHOLOG: poniedziałek: 16.00-20.00, piątek: 15.00-19.00 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 11.00-20.00 oraz w środę, czwartek, piątek: 7.00-16.00,
Dyżur pod telefonem poza siedzibą: 531 995 236 - od środy do piątku w godz.: 16.00-20.00 

 

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW

ul. Poniatowskiego 51, 37-500 Jarosław - pokój  nr 101, I piętro. 

 

PRAWNIK: poniedziałek: 16.30-18.30piątek 17.30-18.30 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG: czwartek: 13.45-17.45 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 15.30-16.30, czwartek i piątek: 15.30-17.30.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - LUBACZÓW

ul. Rynek 2-3, 37-600 Lubaczów – I piętro.

PRAWNIK: pierwsza środa: 15.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy wtorek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 13.00-15.00

 

         PUNKT MOBILNY OPdOPP – PRZEMYŚL

PL. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl  I - piętro pokój numer 61 
             (budynek Starostwa  Powiatowego w Przemyślu).
PRAWNIK:  druga środa: 14.00-17.00

PSYCHOLOG:  drugi wtorek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: druga środa: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP – ZARZECZE

37-205 Zarzecze 1,  (budynek Centrum Kultury w Zarzeczu- Zabytkowy Pałac).
PRAWNIK: czwarta środa: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty wtorek: 15.30-18.30 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarta środa: 13.30-15.30FILIA OPdOPP – RZESZÓW

ul.3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro pokój numer 105, budynek znajduje się w Centrum Miasta - wejście od ul. Fircowskiego.

 

PRAWNIK: wtorek i czwartek: 14.00-16.00 oraz w czwartą sobotę: 8.00-12.00

PSYCHOLOG: środa: 16.00-20.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 7.00-16.00, środa: 16.00-20.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Jana Pawła II 29, 39-120 Sędziszów Małopolski - I piętro

PRAWNIK:  drugi czwartek: 10.00-13.00

PSYCHOLOG:  czwarty poniedziałek:  8.30-12.30

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek: 8.00-10.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - ROPCZYCE

ul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce,  lokal nr 3  – parter.

PRAWNIK: drugi czwartek: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty poniedziałek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek:  13.30-15.30

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KOSINA
Gmina Łańcut, 37-112 Kosina 211 – pokój na parterze (budynek Dom Społeczny w Kosinie, Centrum Kultury Gminy Łańcut).

PRAWNIK: czwarty czwartek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: czwarta środa: 15.00-18.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty czwartek: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - MIELEC

ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Mielcu parter pokój nr 4.

PRAWNIK: pierwszy czwartek: 14.00-17.00

PSYCHOLOG: pierwsza środa: 12.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy czwartek: 12.00-14.00

 

FILIA OPdOPP  - KROSNO

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro 

(budynek Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie).

PRAWNIK: pierwszy piątek: 15.00-19.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG
: pierwszy środa: 12.00-16.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy piątek: 9.00-15.00 oraz w pierwszą sobotę: 12.00-16.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - JASŁO

ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło - II piętro.

PRAWNIK: drugi piątek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 15.00-19.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi piątek: 10.00-18.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - TYRAWA WOŁOSKA

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: trzeci piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci piątek: 7.00-15.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 37, 38-200 Ustrzyki Dolne –  parter pokój nr 12b w budynku Urzędu Miejskiego.

PRAWNIK: czwarty piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty piątek: 7.00-11.00

 

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA

ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola I piętro (budynek ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych).

PRAWNIK: poniedziałek: 13.00-18.00 oraz w pierwszą sobotę 8.00-12.00
PSYCHOLOG: II, III, IV, V poniedziałek: 8.00-12.00 oraz w  drugą sobotę 8.00-12.00
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  TARNOBRZEG

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

PRAWNIK: pierwsza środa: 12.00-17.00

PSYCHOLOG: drugi poniedziałek: 9.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 10.00-12.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  GORZYCE

ul. 11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce - pokój w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

PRAWNIK: drugi wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: drugi czwartek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi wtorek: 11.00-13.00


 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  RUDNIK NAD SANEM

ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem  CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ.

PRAWNIK: trzeci wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy poniedziałek: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci wtorek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KRZESZÓW

ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów - pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: czwarty wtorek: 10.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty czwartek: 12.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty wtorek: 8.00-10.00.

 

 

 

 

 W dniu 22.02.2016 r. Koordynator Projektu Zbigniew Mierzwa, Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny zorganizował II   Wojewódzką Konferencję, która odbyła się w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw – 22 luty 2016 r. inaugurując Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: „Wzmocnienie działań w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. W 2015 roku pierwsza Konferencja Wojewódzka odbyła się w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. Celem Konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.  

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa powitał zaproszonych gości i przedstawił realizowany projekt, który skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych. Świadczona przez Stowarzyszenie wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach realizowanych projektów wpływa pozytywnie na przezwyciężenie skutków przestępstwa, mając na celu wyeliminować zagrożenia bądź ograniczać ich skutki.

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani dr Sylwia Pelc, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, którego tematem było „Mediacje - szansą na pomoc ofiarom przestępstw”.

Natomiast „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” zaprezentowała podkom. Elżbieta Siupik oraz podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Stan Bezpieczeństwa na terenie powiatu przeworskiego omówiła mł. asp. Ewelina Wrona z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Mierzwa poinformował, że osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły dodatkowo skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz innych przedstawicieli różnych zawodów iśrodowisk prawniczych z terenu województwa podkarpackiego.

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 r. zainteresowane osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku oraz w Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy na terenie województwa podkarpackiego. W Ośrodku będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako partnerzy międzyinstytucjonalni.

Na Konferencji uczestnicy (z całego terenu województwa podkarpackiego) otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowane jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, jego Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy.

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy wzięli udział m.in.: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, Sądów, Prokuratury, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz z Komendantami Powiatowymi,  Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Izby Komorniczej w Rzeszowie, Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie wraz z Dyrektorami Zakładów Karnych w woj. podkarpackim, Prezydenci Miast, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Serdeczne podziękowania za zaproszenie do wzięcia udziału w II Wojewódzkiej Konferencji z okazji uroczystej inauguracji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na ręce Prezesa Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny oraz do uczestników Konferencji złożyli: Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Stanisław Piotrowicz Poseł na Sejm RP, Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Golba Senator RP, Pan Aleksander Bobko Senator RP, Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart oraz Pani Agnieszka Dąbrowiecka Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka wraz z pracownikami DWMiPC, którzy ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mogli uczestniczyć w Konferencji.

Na zakończenia Konferencji odbył się panel dyskusyjny. 

 

 

 

 

 

 

 Program Wojewódzkiej Konferencji

w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw – 22 luty 2016 r.

inauguracja

Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości

 

„Wzmocnienie działań w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

Przeworsk, 22 luty 2016 rok

 

 

10.30 – 11.00                      - Rejestracja uczestników Konferencji

11.00 - 11.30                        - Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników  - Prezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny - Zbigniew Mierzwa

11.30-12.00                         - Wystąpienia zaproszonych Gości

12.00 – 12.40                     - Wykład inaugurujący: „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw” -  
  Pani dr Sylwia Pelc Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

12.40 – 13.00                  - „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” - Pani podkom. Elżbieta Siupik - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

13.00-14.15                        - Panel dyskusyjny

14.15- 14.25                        - Podsumowanie Konferencji.

                                               Po zakończeniu Konferencji – catering.

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY
ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk, tel 531 995 236

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY   531 995 236


e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    www.przeworskbezpieczny.pl
KRS 0000230557

 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ


Podkategorie