Drukuj

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, iż  w 2018 r.
udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym  z terenu województwa podkarpackiego

w

OŚRODKACH POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

w  Przeworsku     i    w  Stalowej Woli

 

projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo

może skorzystać z NIEODPŁATNEJ POMOCY w naszych Ośrodkach.

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:  531 995 236

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

i potrzebujesz POMOCY z powodu:

·          przemocy w rodzinie

·          wypadku komunikacyjnego

·          nie alimentacji

·          zgwałcenia

·          inne przeciwko wolności seksualnej

·          uszkodzenia ciała

·          groźby karalnej

·          kradzieży

·          oszustwa

·          bójki lub pobicia

·          rozboju

·          stalkingu

·          uszkodzenia mienia

·          lub innego przestępstwa
przyjdź do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Zakres świadczonej pomocy
w
Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Przeworsku i w Stalowej Woli 

jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości:

ü  organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

ü  pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

ü  organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

ü  pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

ü  pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

ü  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

ü  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10;

ü  pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

ü  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

ü  finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

ü  finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:

ü  pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

 Tutaj możesz pobrać WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

 

OŚRODKI  POMOCY  POKRZYWDZONYM  PRZESTĘPSTWEM

 w  PRZEWORSKU  i  w  STALOWEJ WOLI

zapraszają osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego

do skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY:

PRAWNEJ,

 PSYCHOLOGICZNEJ,

POKRYWANIE KOSZTÓW REHABILITACJI,

POMOCY FINANSOWEJ I MATERIALNEJ

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we Wniosku
(np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu, i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych Ośrodków w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Harmonogram świadczenia pomocy:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
w PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16, III piętro – pokój nr 32

tel.: 531 995 236

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU:

poniedziałek: 10.00-20.00

wtorek: 10.00-20.00
środa: 8.00-18.00

czwartek: 8.00-18.00

piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-15.00

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
w STALOWEJ WOLI

ul. 1-sierpnia 26, I piętro

(ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych)

tel.: 531 995 236

 OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU:

poniedziałek: 8.00-18.00

wtorek: 8.00-18.00
środa: 10.00-20.00

czwartek: 10.00-20.00

piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-15.00

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:

 531 995 236

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli
zapewniają bezpłatną pomoc specjalistyczną psychologiczną, prawną
w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz materialną
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Udzielamy pomocy psychologicznej również świadkom.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź, zadzwoń lub napisz
- osoby pierwszego kontaktu w naszych Ośrodkach pomogą w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi na termin bezpłatnej wizyty u specjalisty.

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.       www.przeworskbezpieczny.pl

tel.:  531 995 236

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:  531 995 236

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości”

 

Plakat Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

 

   

Ulotka Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem