POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

  

 

        Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku, jak co roku włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizując na terenie województwa podkarpackiego wsparcie prawników i psychologów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Dyżury odbywają się w siedzibach Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli, a także można uzyskać informację telefonicznie: 531 995 236.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Idea ta związana jest 
z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw 
obchodzonym w dniu 22 lutego. 
W Polsce ten dzień jest również ustanowiony 
Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. 
o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517), 
która wskazała na konieczność stałego monitorowania 
sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem o
raz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.  
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby tych osób 
oraz przynieść im skuteczną pomoc.

  

Informacja o funduszu – sprawiedliwości – ulotka 

 

Ulotka Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
 

 

 

 

 
Plakat Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem