Drukuj

 

 

                                     

 

BEZPŁATNA POMOC

 

 DLA OSÓB

 

POKRZYWDZONYCH


 

PRZESTĘPSTWEM

 

 

ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM

 

  

 

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:

 

 

531 995 236

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości  w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia -
w zakresie:

 

-               organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

-               pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

-               pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

-               organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

-               finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

-               usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

-               finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

-               pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-               pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-               finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

-               finansowanie kosztów wyjazdu:

a)             osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b)             uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 

 POBIERZ WNIOSEK

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w OPdOPP w Przeworsku, Filiach, Punktach Mobilnych oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

 


HARMONOGRAM PRACY

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM                            W PRZEWORSKU

– świadczenia pomocy obowiązujące przez cały rok 2016 w:

 

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU - lokal Siedziby Głównej Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny,

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro, pokój nr 32, 33.

 

PRAWNIK: wtorek: 17.00-20.00, środa: 8.00-11.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00, 
PSYCHOLOG: poniedziałek: 16.00-20.00, piątek: 15.00-19.00 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 11.00-20.00 oraz w środę, czwartek, piątek: 7.00-16.00,
Dyżur pod telefonem poza siedzibą: 531 995 236 - od środy do piątku w godz.: 16.00-20.00 

 

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW

ul. Poniatowskiego 51, 37-500 Jarosław - pokój  nr 101, I piętro. 

 

PRAWNIK: poniedziałek: 16.30-18.30piątek 17.30-18.30 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG: czwartek: 13.45-17.45 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 15.30-16.30, czwartek i piątek: 15.30-17.30.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - LUBACZÓW

ul. Rynek 2-3, 37-600 Lubaczów – I piętro.

PRAWNIK: pierwsza środa: 15.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy wtorek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 13.00-15.00

 

         PUNKT MOBILNY OPdOPP – PRZEMYŚL

PL. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl  I - piętro pokój numer 61 
             (budynek Starostwa  Powiatowego w Przemyślu).
PRAWNIK:  druga środa: 14.00-17.00

PSYCHOLOG:  drugi wtorek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: druga środa: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP – ZARZECZE

37-205 Zarzecze 1,  (budynek Centrum Kultury w Zarzeczu- Zabytkowy Pałac).
PRAWNIK: czwarta środa: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty wtorek: 15.30-18.30 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarta środa: 13.30-15.30FILIA OPdOPP – RZESZÓW

ul.3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro pokój numer 105, budynek znajduje się w Centrum Miasta - wejście od ul. Fircowskiego.

 

PRAWNIK: wtorek i czwartek: 14.00-16.00 oraz w czwartą sobotę: 8.00-12.00

PSYCHOLOG: środa: 16.00-20.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 7.00-16.00, środa: 16.00-20.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Jana Pawła II 29, 39-120 Sędziszów Małopolski - I piętro

PRAWNIK:  drugi czwartek: 10.00-13.00

PSYCHOLOG:  czwarty poniedziałek:  8.30-12.30

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek: 8.00-10.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - ROPCZYCE

ul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce,  lokal nr 3  – parter.

PRAWNIK: drugi czwartek: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty poniedziałek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek:  13.30-15.30

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KOSINA
Gmina Łańcut, 37-112 Kosina 211 – pokój na parterze (budynek Dom Społeczny w Kosinie, Centrum Kultury Gminy Łańcut).

PRAWNIK: czwarty czwartek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: czwarta środa: 15.00-18.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty czwartek: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - MIELEC

ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Mielcu parter pokój nr 4.

PRAWNIK: pierwszy czwartek: 14.00-17.00

PSYCHOLOG: pierwsza środa: 12.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy czwartek: 12.00-14.00

 

FILIA OPdOPP  - KROSNO

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro 

(budynek Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie).

PRAWNIK: pierwszy piątek: 15.00-19.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG
: pierwszy środa: 12.00-16.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy piątek: 9.00-15.00 oraz w pierwszą sobotę: 12.00-16.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - JASŁO

ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło - II piętro.

PRAWNIK: drugi piątek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 15.00-19.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi piątek: 10.00-18.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - TYRAWA WOŁOSKA

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: trzeci piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci piątek: 7.00-15.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 37, 38-200 Ustrzyki Dolne –  parter pokój nr 12b w budynku Urzędu Miejskiego.

PRAWNIK: czwarty piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty piątek: 7.00-11.00

 

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA

ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola I piętro (budynek ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych).

PRAWNIK: poniedziałek: 13.00-18.00 oraz w pierwszą sobotę 8.00-12.00
PSYCHOLOG: II, III, IV, V poniedziałek: 8.00-12.00 oraz w  drugą sobotę 8.00-12.00
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  TARNOBRZEG

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

PRAWNIK: pierwsza środa: 12.00-17.00

PSYCHOLOG: drugi poniedziałek: 9.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 10.00-12.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  GORZYCE

ul. 11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce - pokój w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

PRAWNIK: drugi wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: drugi czwartek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi wtorek: 11.00-13.00


 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  RUDNIK NAD SANEM

ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem  CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ.

PRAWNIK: trzeci wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy poniedziałek: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci wtorek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KRZESZÓW

ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów - pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: czwarty wtorek: 10.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty czwartek: 12.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty wtorek: 8.00-10.00.