POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 W dniu 22.02.2016 r. Koordynator Projektu Zbigniew Mierzwa, Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny zorganizował II   Wojewódzką Konferencję, która odbyła się w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw – 22 luty 2016 r. inaugurując Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: „Wzmocnienie działań w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. W 2015 roku pierwsza Konferencja Wojewódzka odbyła się w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. Celem Konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.  

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa powitał zaproszonych gości i przedstawił realizowany projekt, który skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych. Świadczona przez Stowarzyszenie wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach realizowanych projektów wpływa pozytywnie na przezwyciężenie skutków przestępstwa, mając na celu wyeliminować zagrożenia bądź ograniczać ich skutki.

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani dr Sylwia Pelc, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, którego tematem było „Mediacje - szansą na pomoc ofiarom przestępstw”.

Natomiast „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” zaprezentowała podkom. Elżbieta Siupik oraz podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Stan Bezpieczeństwa na terenie powiatu przeworskiego omówiła mł. asp. Ewelina Wrona z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Mierzwa poinformował, że osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły dodatkowo skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz innych przedstawicieli różnych zawodów iśrodowisk prawniczych z terenu województwa podkarpackiego.

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 r. zainteresowane osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku oraz w Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy na terenie województwa podkarpackiego. W Ośrodku będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako partnerzy międzyinstytucjonalni.

Na Konferencji uczestnicy (z całego terenu województwa podkarpackiego) otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowane jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, jego Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy.

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy wzięli udział m.in.: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, Sądów, Prokuratury, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz z Komendantami Powiatowymi,  Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Izby Komorniczej w Rzeszowie, Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie wraz z Dyrektorami Zakładów Karnych w woj. podkarpackim, Prezydenci Miast, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Serdeczne podziękowania za zaproszenie do wzięcia udziału w II Wojewódzkiej Konferencji z okazji uroczystej inauguracji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na ręce Prezesa Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny oraz do uczestników Konferencji złożyli: Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Stanisław Piotrowicz Poseł na Sejm RP, Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Golba Senator RP, Pan Aleksander Bobko Senator RP, Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart oraz Pani Agnieszka Dąbrowiecka Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka wraz z pracownikami DWMiPC, którzy ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mogli uczestniczyć w Konferencji.

Na zakończenia Konferencji odbył się panel dyskusyjny. 

 

 

 

 

 

 

 Program Wojewódzkiej Konferencji

w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw – 22 luty 2016 r.

inauguracja

Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości

 

„Wzmocnienie działań w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

Przeworsk, 22 luty 2016 rok

 

 

10.30 – 11.00                      - Rejestracja uczestników Konferencji

11.00 - 11.30                        - Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników  - Prezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny - Zbigniew Mierzwa

11.30-12.00                         - Wystąpienia zaproszonych Gości

12.00 – 12.40                     - Wykład inaugurujący: „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw” -  
  Pani dr Sylwia Pelc Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

12.40 – 13.00                  - „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” - Pani podkom. Elżbieta Siupik - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

13.00-14.15                        - Panel dyskusyjny

14.15- 14.25                        - Podsumowanie Konferencji.

                                               Po zakończeniu Konferencji – catering.

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY
ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk, tel 531 995 236

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY   531 995 236


e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    www.przeworskbezpieczny.pl
KRS 0000230557

 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ