Drukuj

W dniu 1 marca 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych, w którym to nasze Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk zakwalifikowano do świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin w szczegółowym zakresie rzeczowym zadania:

Pomoc ta świadczona będzie przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do dnia 31.12.2013r.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

W celu skorzystania z w/w pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości należy wypełnić WNIOSEK pokrzywdzonego lub członka rodziny wraz z dokumentacją pokrzywdzonego, który znajduje się na naszej stronie i w siedzibie Stowarzyszenia.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK pokrzywdzonego/członka rodziny pokrzywdzonego o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________