POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

ZAPYTANIE OFERTOWE


na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-II.7211.110.2020 z dnia 13 lipca 2020r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości  a Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk na dostawę bonów żywnościowych i bonów towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie podkarpackim na lata 2020 -2021.

Termin składania ofert upływa: 23.09.2020 r. o godz. 12:00.

PLIKI DO POBRANIA:

Nazwa: Zapytanie ofertowe na bony 2020 pdf   POBIERZ PLIK

Nazwa: Zapytanie ofertowe na bony 2020 word POBIERZ PLIK