POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

w dniu 19.02.2018 r. zorganizowało

IV WOJEWÓDZKĄ  KONFERENCJĘ
pt.: „ MIĘDZYINSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA POMOCOWE
 -  W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
I ŚWIADKOM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM”

inaugurującą

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W MIĘDZYNARODOWYM DNIU OFIAR PRZESTĘPSTW,

która odbyła się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

Na początku Konferencję uświetnił Koncert uczniów z Niepublicznej Szkoły Muzycznej  II Stopnia w Przeworsku. 

W swoim powitalnym wystąpieniu Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, poinformował uczestników Konferencji o zakresie wspólnie podejmowanych działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wynikających z bezpośredniej pomocy Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości i środków własnych Stowarzyszenia. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych zawodów i środowisk prawniczych na terenie województwa podkarpackiego w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Natomiast w ciągu całego roku w Ośrodkach udzielana jest pomoc: prawna, psychologiczna, rehabilitacja oraz finansowa i materialna.

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, w których będą pełnione dyżury od poniedziałku do soboty. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” maja charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako pomocowych partnerów międzyinstytucjonalnych.

Prezes Stowarzyszenia podkreślił, iż „to dzięki Wam możemy razem, wspólnymi siłami przywrócić wiarę w człowieka i zaufanie. Nieść poczucie bezpieczeństwa, zawsze podać pomocną dłoń, wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy”. Współpraca Stowarzyszenia z Sądami, Prokuraturą, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami pomocowymi na terenie województwa podkarpackiego układa się pomyślnie - dziękuję za wspólne działania międzyinstytucjonalnej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 „W Państwie Polskim nie ma zgody na przemoc nie ma zgody na bezprawie i gwałt, nie ma zgody na ograniczanie wolności, nie ma zgody na nękanie i znieważanie, nie ma zgody na czyny przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, nie ma zgody na przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.  Nie ma zgody, aby w Wolnej i Niepodległej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ktokolwiek mógłby krzywdzić drugiego człowieka. Czyż można milczeć i udawać, iż nic się nie dzieje, kiedy za ścianą lub za płotem u sąsiada słychać płacz dzieci wołających o ratunek, bitych, szykanowanych i maltretowanych przez oprawców, ponieważ są silniejsi, więksi i mogą bardzo często bezkarnie udowadniać swoje rządy… Mam nadzieję, że po dzisiejszej Konferencji iskierka nadziei na lepsze spokojniejsze życie osób pokrzywdzonych rozbłyśnie światłem życzliwości i blaskiem spełnionej nadziei, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości…”

 

  Podczas Konferencji, tak jak przed rokiem, Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny Uhonorowało Statuetkami „DAR SERCA” osoby szczególnie zaangażowane w pomoc pokrzywdzonym podejmując Uchwałę: 

 GALICYJSKA KAPITUŁA

STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

w dniu 05.01.2018r.

PODJĘŁA UCHWAŁĘ

w sprawie

UHONOROWANIA  STATUETKĄ „DAR SERCA”

OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANYCH

W POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM
Wiernym Córkom i Synom Rzeczypospolitej Polskiej
pełniącym zaszczytne i służebne role,

za szczere i życzliwe serce,

za profesjonalizm, mądrość i siłę

w służbie ochrony pokrzywdzonego przed ludzka zawiścią

i występkiem, za pomocną dłoń, za odwagę i entuzjazm

w codziennej służbie drugiemu człowiekowi

i za aktywną postawę godną ze wszech miar

na uwagę i naśladowanie.

 

Niech się Wam szczęści w działaniu.

 

 

 

Statuetki i Certyfikaty „DAR SERCA” wręczyli

 

Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia

 

oraz Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

 

Uhonorowani zostali:

 

Pani    Krystyna   Wróblewska 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan   Jerzy  Cypryś 
Przewodniczący Sejmiku Województwa  Podkarpackiego

Pani   Maria  Kurowska 
Wicemarszałek  Województwa Podkarpackiego

 

Pan młodszy inspektor Henryk Moskwa 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

 

Pan   Rafał   Puchalski  
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

 

Pan   Mariusz   Fołta  
Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku

 

Pan młodszy inspektor  Piotr Kluz 
Naczelnik  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

Pani   Józefa  Zybura-Łyko  
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Nowej Sarzynie

 

Pani   Joanna   Szurlej  
Dyrektor Specjalistyczego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  "Sos" w Lesku

 

Pan   Mirosław   Kopyto 
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach

 

Pan  Piotr  Hryniszyn 
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  w Korytnikach

 

Pani   Agnieszka Kozak   
Asystent Dyrektora ds. Promocji, Zdrowia i Profilaktyki SP ZOZ w Przeworsku, 
Wiceprezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan   Jan  Rygowski  
Emeryt, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku,
Wiceprezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pani   Joanna  Krajnik  
Dyrektor  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan  Janusz  Flak  
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, 
Sekretarz  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pani   Barbara Cieszyńska   
Asystent Dyrektora
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych SP ZOZ
w Przeworsku,  
Członek Zarządu Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan   Tomasz  Lenar   
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku,  
Skarbnik  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

   

 

 

Projekt Statuetki „DAR SERCA” wykonali:  Zbigniew Mierzwa  i  Joanna Krajnik.
Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.

 

Po uroczystym wręczeniu Statuetek „DAR SERCA” głos zabrali Goście min.:


            Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP dziękując za uhonorowanie wszystkich nominowanych oraz za ich prace na rzecz wspólnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wyrażając wolę dalszej współpracy na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych i dziękując Zarządowi Stowarzyszenia za zorganizowanie Konferencji.

            Pani Poseł Krystyna Wróblewska przekazała podziękowania i życzenia na ręce Prezesa.

 

Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, podziękował Stowarzyszeniu Przeworsk – Powiat Bezpieczny za zorganizowanie dzisiejszej Konferencji, podkreślił iż „Dzisiejsza konferencja ma dwa równie ważne wymiary. Po pierwsze pozwala zwrócić uwagę na fakt, że w naszym społeczeństwie żyją osoby skrzywdzone, potrzebujące wsparcia oraz że są instytucje, które umożliwiają skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. Oprócz aspektu instytucjonalnego niezwykle ważny jest wymiar edukacyjny. Zarówno dzisiejsza konferencja, jak i idea Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw pozwala na zwiększanie świadomości społeczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

 

Uroczystą Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi.:

Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Halina Szydełko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan młodszy inspektor Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji  oraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend Policji, Pan Rafał Puchalski Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie wraz z Prezesami Sądów Rejonowych, Pani Agnieszka Puchalska Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu w Przemyślu reprezentująca Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu Pana Jacka Saramagę, Pan Marek Jękot Prokurator Rejonowy w Łańcucie, Pani kapitan Edyta Kalinowska – Paszko, reprezentującą Pana płk Roberta Rogoza Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Pan st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend PSP, Pan adwokat dr Piotr Blajer Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie, Pan Krzysztof Jakubek, który reprezentował Pana płk Marka Grabka Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Pan ppłk Robert Kogut Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, płk Adam Zarzyczny Dyrektor Zakładu Karnego
w Łupkowie, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, Dyrektorzy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Dyrektorzy i  Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Przewodniczący Komisji Interdyscyplinarnych przy tych Ośrodkach oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego oraz media podkarpackie, prasa, radio i telewizja. 

 

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani Dorota Dominik - Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie pt.: „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw”.

 

Następnie Pani podkomisarz Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw”.

 

Pan dr Bogusław Sowa – Adwokat – wygłosił wykład pt.: „Prawa i obowiązki pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu przygotowawczym – występujące problemy i ich praktyczne rozwiązywanie ”.

 

 Dyskusja w szerokim gronie specjalistów sprzyjała wypracowaniu dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz pomocy i wspierania ofiar przestępstw, ich rodzin oraz osób bezpośrednio stykających się z tym problemem.

 

Podziękowania oraz życzenia skierowane do uczestników Konferencji na ręce Prezesa złożyli:

Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński,

Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal,

Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.

 

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie i skorzystanie z bezpłatnego użyczenia Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na IV Wojewódzką Konferencję  pt. „Międzyinstytucjonalne działania pomocowe - w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym” inaugurującą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.  

Jesteśmy wdzięczni Pani Marii Kurowskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Panu Jerzemu Cyprysiowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego za udzieloną pomoc i wsparcie w uzyskaniu Sali Konferencyjnej dla zorganizowania IV Wojewódzkiej Konferencji. Dzięki Państwu zaangażowaniu wiele osób usłyszało o możliwości bezpłatnej  pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osobom im najbliższym, którą to oferuje Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny. Jeszcze raz serdecznie dziękują Członkowie Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny za pomocną wyciągniętą dłoń.

 

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Magdalenie Siwy – Kujawa, nauczycielom oraz uczniom za zaangażowanie i przygotowanie Koncertu na IV Wojewódzkiej Konferencji. 

 

Uczestnicy Konferencji otrzymali Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowany jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podkarpackim.