POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

W dniu 20.02.2017 r. Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa, zorganizował  III Wojewódzką  Konferencję pt.: „Wzmocnienie działań pomocowych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych” inaugurującą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw połączoną z  Jubileuszem 10 – lecia działalności Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, która odbyła się w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

GALICYJSKA KAPITUŁA

 

STOWARZYSZENIA

 

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

 

UHONOROWAŁA

 

 

OSOBY SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANE

 

W POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM

 

STATUETKĄ „DAR SERCA”

Wiernym Synom i Córkom Rzeczypospolitej Polskiej
za nieustraszoną i wierną służbę
w ochronie pokrzywdzonego,
przed ludzką zawiścią i występkiem,
agresją i naruszaniem praw drugiego człowieka,
za profesjonalizm płynący z głębi serca w niesieniu pomocy
i za właściwe reagowanie na wszelkie formy dyskryminacji
i za aktywną postawę godną uwagi i naśladowania
w służbie Bogu i ludziom
.

 

STATUETKI WRĘCZYŁ

PREZES STOWARZYSZENIA ZBIGNIEW MIERZWA

WRAZ Z ZARZĄDEM

 

A UHONOROWANI ZOSTALI:

 

Pan Mieczysław Golba - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

Pan Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości

Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego

Pan Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa

Pan Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Pan Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Ksiądz Bogusław Pitucha - Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka - Dziekan Dekanatu Przeworsk I, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ducha Św. w Przeworsku

Pani Sylwia Pelc - Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej w Rzeszowie

Pan Wojciech Węgrzyn - Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

Pan Krzysztof Gaca - Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku

Pan Janusz Solarz - Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Pan Józef Matusz - Dyrektor TVP3 Telewizja Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie

Pan Paweł Bartoszek - Starosta Tarnobrzeski

Pan Janusz Zarzeczny - Starosta Stalowowolski

Pan Włodzimierz Smutek - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli

 

Projekt Statuetki „DAR SERCA”wykonali:
Zbigniew Mierzwa
i  Joanna Krajnik.

Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.

 

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy przybyli na uroczystą Konferencję i Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny m.in.:

Pan Mieczysław Golba Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Zbigniew Chmielowiec  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, Sędzia Rafał Puchalski Departament Strategii  i Funduszy Europejskich – reprezentował Wiceministra Pana Łukasza Piebiaka, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego jednocześnie reprezentując Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Ksiądz Bogusław Pitucha Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, Pani dr   Sylwia  Pelc Rektor  Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Pan nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend Policji. Pan st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend PSP, Pan chor. sztab. Marek Kulczycki reprezentował Komendanta Bieszczadzkiego Straży Granicznej Pana płk Roberta Rogozę, Pan płk Marek Grabek Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel Wiceprezes Rzeszowskiej Izby Komorniczej, Pan ppłk Robert Kogut Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, Pan mjr Mariusz Kocaj Dyrektor Zakładu Karnego w Uherce Mineralne, Pan Krzysztof Gaca Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku, Pan Marek Jękot Prokurator Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Rzeszowa Reprezentował Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta, Pan Janusz Solarz Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Pan Józef Matusz Dyrektor TVP 3 Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, Pan Paweł Bartoszek Starosta Tarnobrzeski, Pan Janusz Zarzeczny Starosta Stalowowolski, Pan Włodzimierz Smutek Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, Dyrektorzy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektorzy MOPS i GOPS oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego. 

 Prezes Zbigniew Mierzwa, poinformował o zakresie wspólnie podejmowanych działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wynikających z bezpośredniej pomocy Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i środków własnych Stowarzyszenia. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych zawodów i środowisk prawniczych na terenie województwa podkarpackiego w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniach od 20 do 26 lutego 2017 r. osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, będą pełnione dyżury od poniedziałku do soboty, które maja charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako pomocowych partnerów międzyinstytucjonalnych.

W okresie ponad 10-letniej działalności Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny udzielił bezpłatnej pomocy w sposób bezpośredni, telefoniczny lub e-mail dla ponad 16 tysięcy osobom pokrzywdzonym.

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny udostępniło POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY: 531 995 236

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani dr Sylwia Pelc, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, którego tematem było „Mediacja – szansa na porozumienie dla każdego człowieka”.

Podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw”.

Wystąpienia Gości: głos zabrali Pan Mieczysław Golba Senator RP, Pan Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, Pan nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Ksiądz Bogusław Pitucha Dyrektor  Caritas Diecezji Sandomierskiej dziękując za uhonorowanie ich pracy na rzecz wspólnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wyrazili wolę dalszej współpracy na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych.

Koncert uczniów z Niepublicznej Szkoły Muzycznej  II Stopnia w Przeworsku uświetnił zakończenie Konferencji z okazji Jubileuszu 10 – lecia działalności Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny serdecznie dziękuje uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie Koncertu  z okazji Jubileuszu 10 – lecia działalności Stowarzyszenia. 

Serdeczne podziękowania oraz życzenia z okazji Jubileuszu 10 – lecia działalności Stowarzyszenia na ręce Prezesa złożyli:

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński,

Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska,

Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik

Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca,

Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc,

Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski.

 

Uczestnicy Konferencji otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowany jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.