Drukuj

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5.09.2012 roku pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”. 

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc od 5.09.2012r. do 31.12.2012r. w zakresie: