Drukuj

Od dnia 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr10/DWMPC-V-5611-5/12 z dnia 1.03.2013 roku świadczyło pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w ramach realizacji zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok.

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc w zakresie: