POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

w dniu 19.02.2018 r. zorganizowało

IV WOJEWÓDZKĄ  KONFERENCJĘ
pt.: „ MIĘDZYINSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA POMOCOWE
 -  W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
I ŚWIADKOM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM”

inaugurującą

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W MIĘDZYNARODOWYM DNIU OFIAR PRZESTĘPSTW,

która odbyła się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

Na początku Konferencję uświetnił Koncert uczniów z Niepublicznej Szkoły Muzycznej  II Stopnia w Przeworsku. 

W swoim powitalnym wystąpieniu Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, poinformował uczestników Konferencji o zakresie wspólnie podejmowanych działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wynikających z bezpośredniej pomocy Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości i środków własnych Stowarzyszenia. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych zawodów i środowisk prawniczych na terenie województwa podkarpackiego w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Natomiast w ciągu całego roku w Ośrodkach udzielana jest pomoc: prawna, psychologiczna, rehabilitacja oraz finansowa i materialna.

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, w których będą pełnione dyżury od poniedziałku do soboty. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” maja charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako pomocowych partnerów międzyinstytucjonalnych.

Prezes Stowarzyszenia podkreślił, iż „to dzięki Wam możemy razem, wspólnymi siłami przywrócić wiarę w człowieka i zaufanie. Nieść poczucie bezpieczeństwa, zawsze podać pomocną dłoń, wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy”. Współpraca Stowarzyszenia z Sądami, Prokuraturą, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami pomocowymi na terenie województwa podkarpackiego układa się pomyślnie - dziękuję za wspólne działania międzyinstytucjonalnej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 „W Państwie Polskim nie ma zgody na przemoc nie ma zgody na bezprawie i gwałt, nie ma zgody na ograniczanie wolności, nie ma zgody na nękanie i znieważanie, nie ma zgody na czyny przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, nie ma zgody na przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.  Nie ma zgody, aby w Wolnej i Niepodległej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ktokolwiek mógłby krzywdzić drugiego człowieka. Czyż można milczeć i udawać, iż nic się nie dzieje, kiedy za ścianą lub za płotem u sąsiada słychać płacz dzieci wołających o ratunek, bitych, szykanowanych i maltretowanych przez oprawców, ponieważ są silniejsi, więksi i mogą bardzo często bezkarnie udowadniać swoje rządy… Mam nadzieję, że po dzisiejszej Konferencji iskierka nadziei na lepsze spokojniejsze życie osób pokrzywdzonych rozbłyśnie światłem życzliwości i blaskiem spełnionej nadziei, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości…”

 

  Podczas Konferencji, tak jak przed rokiem, Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny Uhonorowało Statuetkami „DAR SERCA” osoby szczególnie zaangażowane w pomoc pokrzywdzonym podejmując Uchwałę: 

 GALICYJSKA KAPITUŁA

STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

w dniu 05.01.2018r.

PODJĘŁA UCHWAŁĘ

w sprawie

UHONOROWANIA  STATUETKĄ „DAR SERCA”

OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANYCH

W POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM
Wiernym Córkom i Synom Rzeczypospolitej Polskiej
pełniącym zaszczytne i służebne role,

za szczere i życzliwe serce,

za profesjonalizm, mądrość i siłę

w służbie ochrony pokrzywdzonego przed ludzka zawiścią

i występkiem, za pomocną dłoń, za odwagę i entuzjazm

w codziennej służbie drugiemu człowiekowi

i za aktywną postawę godną ze wszech miar

na uwagę i naśladowanie.

 

Niech się Wam szczęści w działaniu.

 

 

 

Statuetki i Certyfikaty „DAR SERCA” wręczyli

 

Pan Zbigniew Mierzwa Prezes Stowarzyszenia

 

oraz Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

 

Uhonorowani zostali:

 

Pani    Krystyna   Wróblewska 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan   Jerzy  Cypryś 
Przewodniczący Sejmiku Województwa  Podkarpackiego

Pani   Maria  Kurowska 
Wicemarszałek  Województwa Podkarpackiego

 

Pan młodszy inspektor Henryk Moskwa 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

 

Pan   Rafał   Puchalski  
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

 

Pan   Mariusz   Fołta  
Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku

 

Pan młodszy inspektor  Piotr Kluz 
Naczelnik  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

Pani   Józefa  Zybura-Łyko  
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Nowej Sarzynie

 

Pani   Joanna   Szurlej  
Dyrektor Specjalistyczego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  "Sos" w Lesku

 

Pan   Mirosław   Kopyto 
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach

 

Pan  Piotr  Hryniszyn 
Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie  w Korytnikach

 

Pani   Agnieszka Kozak   
Asystent Dyrektora ds. Promocji, Zdrowia i Profilaktyki SP ZOZ w Przeworsku, 
Wiceprezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan   Jan  Rygowski  
Emeryt, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku,
Wiceprezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pani   Joanna  Krajnik  
Dyrektor  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan  Janusz  Flak  
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, 
Sekretarz  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pani   Barbara Cieszyńska   
Asystent Dyrektora
Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych SP ZOZ
w Przeworsku,  
Członek Zarządu Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

Pan   Tomasz  Lenar   
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku,  
Skarbnik  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

   

 

 

Projekt Statuetki „DAR SERCA” wykonali:  Zbigniew Mierzwa  i  Joanna Krajnik.
Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.

 

Po uroczystym wręczeniu Statuetek „DAR SERCA” głos zabrali Goście min.:


            Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP dziękując za uhonorowanie wszystkich nominowanych oraz za ich prace na rzecz wspólnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wyrażając wolę dalszej współpracy na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych i dziękując Zarządowi Stowarzyszenia za zorganizowanie Konferencji.

            Pani Poseł Krystyna Wróblewska przekazała podziękowania i życzenia na ręce Prezesa.

 

Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, podziękował Stowarzyszeniu Przeworsk – Powiat Bezpieczny za zorganizowanie dzisiejszej Konferencji, podkreślił iż „Dzisiejsza konferencja ma dwa równie ważne wymiary. Po pierwsze pozwala zwrócić uwagę na fakt, że w naszym społeczeństwie żyją osoby skrzywdzone, potrzebujące wsparcia oraz że są instytucje, które umożliwiają skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. Oprócz aspektu instytucjonalnego niezwykle ważny jest wymiar edukacyjny. Zarówno dzisiejsza konferencja, jak i idea Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw pozwala na zwiększanie świadomości społeczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

 

Uroczystą Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi.:

Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Halina Szydełko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Piotr Pilch Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan młodszy inspektor Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji  oraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend Policji, Pan Rafał Puchalski Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie wraz z Prezesami Sądów Rejonowych, Pani Agnieszka Puchalska Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu w Przemyślu reprezentująca Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu Pana Jacka Saramagę, Pan Marek Jękot Prokurator Rejonowy w Łańcucie, Pani kapitan Edyta Kalinowska – Paszko, reprezentującą Pana płk Roberta Rogoza Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Pan st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend PSP, Pan adwokat dr Piotr Blajer Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie, Pan Krzysztof Jakubek, który reprezentował Pana płk Marka Grabka Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Pan ppłk Robert Kogut Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, płk Adam Zarzyczny Dyrektor Zakładu Karnego
w Łupkowie, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, Dyrektorzy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Dyrektorzy i  Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Przewodniczący Komisji Interdyscyplinarnych przy tych Ośrodkach oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego oraz media podkarpackie, prasa, radio i telewizja. 

 

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani Dorota Dominik - Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie pt.: „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw”.

 

Następnie Pani podkomisarz Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw”.

 

Pan dr Bogusław Sowa – Adwokat – wygłosił wykład pt.: „Prawa i obowiązki pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu przygotowawczym – występujące problemy i ich praktyczne rozwiązywanie ”.

 

 Dyskusja w szerokim gronie specjalistów sprzyjała wypracowaniu dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz pomocy i wspierania ofiar przestępstw, ich rodzin oraz osób bezpośrednio stykających się z tym problemem.

 

Podziękowania oraz życzenia skierowane do uczestników Konferencji na ręce Prezesa złożyli:

Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński,

Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal,

Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.

 

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie i skorzystanie z bezpłatnego użyczenia Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na IV Wojewódzką Konferencję  pt. „Międzyinstytucjonalne działania pomocowe - w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym” inaugurującą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.  

Jesteśmy wdzięczni Pani Marii Kurowskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Panu Jerzemu Cyprysiowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego za udzieloną pomoc i wsparcie w uzyskaniu Sali Konferencyjnej dla zorganizowania IV Wojewódzkiej Konferencji. Dzięki Państwu zaangażowaniu wiele osób usłyszało o możliwości bezpłatnej  pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osobom im najbliższym, którą to oferuje Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny. Jeszcze raz serdecznie dziękują Członkowie Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny za pomocną wyciągniętą dłoń.

 

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Magdalenie Siwy – Kujawa, nauczycielom oraz uczniom za zaangażowanie i przygotowanie Koncertu na IV Wojewódzkiej Konferencji. 

 

Uczestnicy Konferencji otrzymali Certyfikaty uczestnictwa oraz materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowany jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podkarpackim.

 

  „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez  to, co ma,
lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”

Św.  Jan Paweł II

 

Zaproszenie

 

Prezes

Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa

 

na

IV Wojewódzką  Konferencję

pt. „ Międzyinstytucjonalne działania pomocowe 

-  w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

i świadkom oraz osobom im najbliższym”

 

inaugurującą

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw,

 

która odbędzie się 

w dniu 19.02.2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

w Sali Audytoryjnej – II piętro, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

 

Prezes 

mgr inż. Zbigniew Mierzwa

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.30  10.00     Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.20   Otwarcie Konferencji i wystąpienie okolicznościowe – Zbigniew Mierzwa - Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

10.20  11.00   Uhonorowanie STATUETKĄ „DAR SERCA” osób szczególnie zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym 

11.00 – 11.30   Wystąpienie zaproszonych Gości 

11.30 – 11.45   „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw” - wykład - Pani dr Sylwia Pelc Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie - Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

11.45 – 12.10   „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

12.10 – 12.30   „Prawa i obowiązki pokrzywdzonego i świadka w postepowaniu przygotowawczym – występujące problemy i ich praktyczne rozwiązywanie ” – wykład Pan dr Bogusław Sowa - Adwokat

12.30 – 13.00   Panel dyskusyjny

13.00 – 13.20   Koncert – uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Przeworsku

13.20 – 13.30   Posumowanie Konferencji

13.30                Zakończenie Konferencji, catering

 

Każdy uczestnik Konferencji otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16.02.2018 r. na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel.: 531 995 236, 16 648 22 65


 

W dniu 20.02.2017 r. Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa, zorganizował  III Wojewódzką  Konferencję pt.: „Wzmocnienie działań pomocowych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych” inaugurującą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw połączoną z  Jubileuszem 10 – lecia działalności Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, która odbyła się w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

GALICYJSKA KAPITUŁA

 

STOWARZYSZENIA

 

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

 

UHONOROWAŁA

 

 

OSOBY SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANE

 

W POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM

 

STATUETKĄ „DAR SERCA”

Wiernym Synom i Córkom Rzeczypospolitej Polskiej
za nieustraszoną i wierną służbę
w ochronie pokrzywdzonego,
przed ludzką zawiścią i występkiem,
agresją i naruszaniem praw drugiego człowieka,
za profesjonalizm płynący z głębi serca w niesieniu pomocy
i za właściwe reagowanie na wszelkie formy dyskryminacji
i za aktywną postawę godną uwagi i naśladowania
w służbie Bogu i ludziom
.

 

STATUETKI WRĘCZYŁ

PREZES STOWARZYSZENIA ZBIGNIEW MIERZWA

WRAZ Z ZARZĄDEM

 

A UHONOROWANI ZOSTALI:

 

Pan Mieczysław Golba - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

Pan Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości

Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego

Pan Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla

Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa

Pan Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Pan Andrzej Babiec - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Ksiądz Bogusław Pitucha - Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka - Dziekan Dekanatu Przeworsk I, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ducha Św. w Przeworsku

Pani Sylwia Pelc - Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej w Rzeszowie

Pan Wojciech Węgrzyn - Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

Pan Krzysztof Gaca - Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku

Pan Janusz Solarz - Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Pan Józef Matusz - Dyrektor TVP3 Telewizja Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie

Pan Paweł Bartoszek - Starosta Tarnobrzeski

Pan Janusz Zarzeczny - Starosta Stalowowolski

Pan Włodzimierz Smutek - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli

 

Projekt Statuetki „DAR SERCA”wykonali:
Zbigniew Mierzwa
i  Joanna Krajnik.

Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.

 

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy przybyli na uroczystą Konferencję i Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny m.in.:

Pan Mieczysław Golba Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Zbigniew Chmielowiec  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, Sędzia Rafał Puchalski Departament Strategii  i Funduszy Europejskich – reprezentował Wiceministra Pana Łukasza Piebiaka, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego jednocześnie reprezentując Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Ksiądz Bogusław Pitucha Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, Pani dr   Sylwia  Pelc Rektor  Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Pan nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend Policji. Pan st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz Komendantami Miejskich i Powiatowych Komend PSP, Pan chor. sztab. Marek Kulczycki reprezentował Komendanta Bieszczadzkiego Straży Granicznej Pana płk Roberta Rogozę, Pan płk Marek Grabek Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel Wiceprezes Rzeszowskiej Izby Komorniczej, Pan ppłk Robert Kogut Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, Pan mjr Mariusz Kocaj Dyrektor Zakładu Karnego w Uherce Mineralne, Pan Krzysztof Gaca Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku, Pan Marek Jękot Prokurator Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Rzeszowa Reprezentował Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta, Pan Janusz Solarz Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Pan Józef Matusz Dyrektor TVP 3 Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, Pan Paweł Bartoszek Starosta Tarnobrzeski, Pan Janusz Zarzeczny Starosta Stalowowolski, Pan Włodzimierz Smutek Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, Dyrektorzy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektorzy MOPS i GOPS oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego. 

 Prezes Zbigniew Mierzwa, poinformował o zakresie wspólnie podejmowanych działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wynikających z bezpośredniej pomocy Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i środków własnych Stowarzyszenia. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych zawodów i środowisk prawniczych na terenie województwa podkarpackiego w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniach od 20 do 26 lutego 2017 r. osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku i Stalowej Woli, będą pełnione dyżury od poniedziałku do soboty, które maja charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako pomocowych partnerów międzyinstytucjonalnych.

W okresie ponad 10-letniej działalności Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny udzielił bezpłatnej pomocy w sposób bezpośredni, telefoniczny lub e-mail dla ponad 16 tysięcy osobom pokrzywdzonym.

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny udostępniło POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY: 531 995 236

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani dr Sylwia Pelc, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, którego tematem było „Mediacja – szansa na porozumienie dla każdego człowieka”.

Podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw”.

Wystąpienia Gości: głos zabrali Pan Mieczysław Golba Senator RP, Pan Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, Pan nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Ksiądz Bogusław Pitucha Dyrektor  Caritas Diecezji Sandomierskiej dziękując za uhonorowanie ich pracy na rzecz wspólnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz wyrazili wolę dalszej współpracy na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych.

Koncert uczniów z Niepublicznej Szkoły Muzycznej  II Stopnia w Przeworsku uświetnił zakończenie Konferencji z okazji Jubileuszu 10 – lecia działalności Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny serdecznie dziękuje uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie Koncertu  z okazji Jubileuszu 10 – lecia działalności Stowarzyszenia. 

Serdeczne podziękowania oraz życzenia z okazji Jubileuszu 10 – lecia działalności Stowarzyszenia na ręce Prezesa złożyli:

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński,

Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska,

Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik

Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca,

Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc,

Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski.

 

Uczestnicy Konferencji otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowany jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 


 

„Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym
dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

 

 

 

 

Prezes

Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

ma zaszczyt zaprosić

na

III Wojewódzką Konferencję

pt.: „Wzmocnienie działań pomocowych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

dla osób pokrzywdzonych”

inaugurując

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw

połączoną z

Jubileuszem 10 – lecia działalności Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

która odbędzie się

dnia 20.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 11.00

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

w Sali Audytoryjnej – II piętro al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Prezes Stowarzyszenia

mgr inż. Zbigniew Mierzwa

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15 Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

11.15 - 11.25 „10 – lat w służbie i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” wystąpienie okolicznościowe – Zbigniew Mierzwa – Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

11.25- 12.10 Uhonorowanie STATUETKĄ „DAR SERCA” dla osób szczególnie zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym

12.10 – 12.45 Wystąpienie zaproszonych Gości

12.45 – 13.10 „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw” - Wykład inauguracyjny - Pani dr Sylwia Pelc Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie - Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

13.10 – 13.30 „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

13.30 – 13.50 Panel dyskusyjny

13.50 – 14.20 Koncert – uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Przeworsku

14.20 – 14.30 Posumowanie Konferencji

14.30 Zakończenie Konferencji, catering

Każdy uczestnik Konferencji otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.02.2017 r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub tel.: 531 995 236, 16 648 22 65

 

Zaproszenie w formacie pdf do pobrania


 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie województwa podkarpackiego aktywnie uczestniczy w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - akcji zapoczątkowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, interdyscyplinarnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w ramach konsultacji ze specjalistami: prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, psychologiem i funkcjonariuszami policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego.

Dyżury specjalistów w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będą w dniach od 22 lutego do 27 lutego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku oraz jego Filiach w Jarosławiu, Krośnie, Rzeszowie i Stalowej Woli.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  

 

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”
w dniach 22 -27 lutego 2016 roku

Harmonogram dyżurów
STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

STOWARZYSZENIE  PRZEWORSK  –  POWIAT  BEZPIECZNY w Przeworsku – Siedziba Główna
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,  III - piętro pokój numer 32, 33
tel. 531 995 236,  16 648 22 65   
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.przeworskbezpieczny.pl    
POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:  531 995 236 


OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU   - Siedziba Główna Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16,
37-200 Przeworsk, III piętro pokój nr 32, 33

Dyżury w Siedzibie Głównej: specjaliści PRAWNICY I PSYCHOLODZY oraz kompetentni przedstawiciele Stowarzyszenia będą świadczyć pomoc: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od  10.00 do 13.00. W czwartek będzie prowadzony wspólny dyżur z funkcjonariuszami Policji.
Na dyżurach tych udzielana będzie informacja osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych. Udział w świadczeniu pomocy dla osób pokrzywdzonych w Tygodniu Pomocy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w akcji na terenie działania Stowarzyszenia Koleżanki i Koledzy Radcy Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW  ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

PRAWNIK: od poniedziałku do piątku: 15.30-19.00 oraz wsobotę: 10.00-13.00

PSYCHOLOG: czwartek: 15.30-19.00

FILIA OPdOPP  - KROSNO   -  ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie

PRAWNIK:  piątek: 8.00-18.00 oraz w  sobotę: 10.00-13.00

FILIA OPdOPP – RZESZÓW - ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro, pok. nr 105 - wejście od ul. Fircowskiego

PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 10.00-18.00, czwartek: 10.00 – 18.00 oraz w sobotę: 10.00-13.00

PSYCHOLOG: środa: 10.00-18.00

PUNKT MOBILNY OPdOPP - ROPCZYCEul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce,  pok. nr 3 

PRAWNIK: czwartek: 8.00-12.00

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA   -  ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, I piętro - ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych

PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 10.00-18.00 oraz w sobotę: 8.00-13.00

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  RUDNIK NAD SANEM  ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem - CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ

PRAWNIK: czwartek: 15.00-18.00 

 

 

Ulotka

Plakat

 

 

 


 

CERTYFIKAT SOW-ik `2015

dla

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

10 grudnia br. w Sali Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca międzynarodową Kampanię Biała Wstążka `2015 II edycja Konkursu SOW-ika.

Gala była okazją do wręczenia statuetek „SOW-ika” tym osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniają się i angażują w przeciwdziałanie przemocyw rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. Nagroda ta jest częścią misji naszego Ośrodka, wyrażeniem wdzięczności, przekazaniem podziękowań tym, których na co dzień być może nie widać, a jednak każdego dnia z zaangażowaniem i sercem wspierają osoby krzywdzone i doświadczające przemocy” – mówił Pan Piotr Hryniszyn Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.Przychylność tych osób i ich aktywna postawa pozwalają pokrzywdzonym odbudować wiarę, nadzieję, a także pokazać, że mogą oni zmienić swoje życie, poprawić swój los i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Statuetkę „SOW-ika” „za całokształt dotychczasowej działalności pomocowej, profesjonalizm w podejściu do sposobu rozwiązywania problemów związanych m.in. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a tym samym pomocy drugiemu człowiekowi, szczególne zaangażowanie w całym Województwie Podkarpackim oraz aktywną postawę godną uwagi i naśladowania” w imieniu Kapituły Konkursowej wręczył dla Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Dyrektor Piotr Hryniszyn. Statuetkę odebrali Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Mierzwa oraz Dyrektor Joanna Krajnik.

Starosta Przemyski Pan Jan Pączek Członek Kapituły życzył wiele satysfakcji
i uznania z pracy na rzecz osób pokrzywdzonych. Podkreślił, iż wciąż jest zapotrzebowanie na osoby, które niosą pomoc wszystkim poszkodowanym. Niestety nadal w naszym kraju dzieje się tak, że przestępca jest panem i władcą, a ofiara tej przemocy musi często opuszczać dom, uciekać, chronić się m.in.: w takich ośrodkach jak ten w Korytnikach. To wszystko nie jest normalne, nie jest uczciwe, nie jest godne losu człowieka.

Podsumowanie uroczystej Gali uświetniło przedstawienie „Chłopiec i drzewo” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum przy SOSW nr 1 w Przemyślu, występ taneczny „Tańczące Mikołajki” uczniów klasy II SP nr 4 oraz „Cygański Tabor” taneczno – wokalny występ grupy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Konkurs Wyróżnienie Białej Wstążki” organizowany jest, jako cześć międzynarodowej Kampanii „Białej Wstążki” prowadzonej w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampanię Białej Wstążki w 1991 roku w Kanadzie zainicjowała grupa mężczyzn 
w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

 

 

 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

 

 

Od 2005 roku

    STOWARZYSZENIE

PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY    

udzieliło pomocy i wsparcia w 14 236 przypadkach

 

Od dnia 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr10/DWMPC-V-5611-5/12 z dnia 1.03.2013 roku świadczyło pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w ramach realizacji zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok.

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc w zakresie:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się 
 • w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy 
 • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne 
 • w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

W dniu 16 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny brał czynny udział w organizowanym przez Starostę Przeworskiego oraz Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w akcji pod hasłem: „Niedzieli dla zdrowia”. Celem, której jest poprawa edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Stowarzyszenie ufundowało odblaski dla dzieci, celem poprawienia ich widoczności na drogach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w dniu 18.04.2013r. ufundowało nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia. Podejmowane działania w organizowanie turniejów, mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku w dniu 4 lipca 2012r. otrzymała nowy drogomierz, który jest urządzeniem niezbędnym przy pomiarach w zdarzeniach drogowych, ale także przy pożarach czy katastrofach budowlanych. Sprzęt ten niewątpliwie usprawni pracę policjantów techniki kryminalistycznej i drogówki. Fundatorem tego urządzenia jest towarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5.09.2012 roku pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”. 

W ramach otrzymanej dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczona była pomoc od 5.09.2012r. do 31.12.2012r. w zakresie: 

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej; 
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych.

W dniu 24 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny brał czynny udział w organizowanym przez Starostę Przeworskiego oraz Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w akcji pod hasłem: „Niedzieli dla zdrowia”. Celem, której jest poprawa edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Stowarzyszenie ufundowało odblaski dla dzieci, celem poprawienia ich widoczności na drogach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny ufundowało nagrody w dniu 27.04.2012r. na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia. Podejmowane działania w organizowanie turniejów, mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Czytaj więcej...