POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny uprzejmie informuje, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości od dnia 24 lutego do 1 marca 2014 r. w zakresie niezbędnym do realizacji ich uprawnień procesowych.

Niezbędną pomoc można będzie uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia:
przy ul. Lwowskiej 16 w Przeworsku III piętro 
od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 15.00.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zarówno u nas w Stowarzyszeniu, w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku, Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku oraz w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.